Η έρευνα μελετά τη συμβολή της ήμερης και άγριας πανίδας στην καθημερινή διαβίωση. Έχει στόχο τη γεωγραφική, ιστορική και περιβαλλοντική προσέγγιση του θέματος και εστιάζει στην καταγραφή δεδομένων σχετικά με την αντιμετώπιση και την εκμετάλλευση της άγριας πανίδας, τις δραστηριότητες εκτροφής οικόσιτων και παραγωγικών ζώων, καθώς και την αλιεία, τη μελισσοκομία και το κυνήγι.