ΑΡΘΡΑ

Μαρία Λεοντσίνη

Το έργο «Ήμερη και άγρια πανίδα στον ελλαδικό χώρο (7ος-14ος αι.)»

Αναλυτικό Εισαγωγικό Σημείωμα

Κέλλυ Μαυρομμάτη

Ζώα εκτροφής, οικόσιτα και νομαδικά, μελίσσια, αλιεύματα και θηράματα:

αρχειακό υλικό και επιστολές (9ος-15ος αι.)

Άννα Σκλαβενίτη

Νικηφόρος Γρηγοράς, ένας πρώιμος ουμανιστής (ca 1293-1359):

μαρτυρίες, σχόλια και σύμβολα για την πανίδα

Δημήτριος Κ. Αγορίτσας

Ήμερη και άγρια πανίδα στα μοναστηριακά έγγραφα.

Η περίπτωση των μονών της Θεσσαλίας