ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η έρευνα μελετά τη συμβολή της ήμερης και άγριας πανίδας στην καθημερινή διαβίωση. Έχει στόχο τη γεωγραφική ιστορική και περιβαλλοντική προσέγγιση του θέματος και εστιάζει στην καταγραφή δεδομένων από γραπτές πηγές.